ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  ได้แก่  สีเขียว – ขาว    อักษรย่อ   ช.ว.                
*      สีเขียว      หมายถึง   ความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์               
*      สีขาว        หมายถึง   ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ความซื่อสัตย์
คำขวัญโรงเรียน