ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร , ตลาดท่าเสด็จ , วัดหลวงพ่อพระใส จังหวัดหนองคาย โดยออกเดินทางวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 04.30 น. เดินทางไปตามเส้นทางอำเภอบ้านแท่น – จังหวัดอุดร – จังหวัดหนองคาย และเดินทางกลับถึงโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น.

รูปภาพเพิ่มเติม >>>https://web.facebook.com/pg/chaichumpolwittaya/photos/?tab=album&album_id=309857249831282&__xts__%5B0%5D=68.ARADgKRjdKv1nw9zJubG4L-vbPGpDauNOkGL1hElMk4iRBo3DWZF1teaKBi0U9JkLN4Ymo-JL_OoMcEYNd0VM_HQFxI00vY4e0pu7TWdnPLByj6OAMihbK3G44vuVcD-koMUszewr9NPPsF1Q3t5ibVvsDAqhqdJutjHFRULZEzm-sHSz3MI&__tn__=-UC-R
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,13:50   อ่าน 77 ครั้ง