ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยาได้จัดกิจกรรม “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย มิลืมเลือน” เลี้ยงขอบคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือ นายทัดภูมิ  ชำนาญ, นางสาวพูนทรัพย์  สุดชาดีและนายเฉลิมราษฎร์  ชาลีเขียว ซึ่งทั้ง 3 คนได้เข้ามาฝึกประสบการณ์เป็นเวลา  1 ภาคเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สดชื่น ยินดีและอวยพร น้อง ๆ ว่าที่คุณครูในอนาคต ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี มา ณ ที่นี้ครับ

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,13:57   อ่าน 115 ครั้ง